Privacy Verklaring (Privacy Statement)

In deze Privacy Verklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Logopedie Heers respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of General Data Protection Regulation ("GDPR"), worden behandeld, tijdens het bezoek aan onze website (https://www.logopedieheers.be/). Logopedie Heers doet er alles aan om de privacy van iedereen te beschermen en verbindt zich ertoe de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens na te leven.

1. Verwerker

Logopedie Heers is geregistreerd op Kleine Rauwstraat 13, 3870 Heers (België) en vertegenwoordigd door Anneleen Lammens Logopediste - tel +32479531413 en e-mailadres: anneleen@logopedieheers.be

2. Verwerking Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en wanneer u per e-mail contact met ons opneemt. De verzamelde gegevens omvatten het volgende: - Website navigatiegegevens (tijdstip, IP adres technische gegevens gerelateerd aan toestellen en gebruikte browser, cookies). - Persoonlijke identificatie gegevens die u meedeelt tijdens uw correspondentie, door ons te contacteren via uw e-mail adressen: bijv. : email adres, voor- en familienaam, telefoonnummer, functie, bedrijf ...

3. Doel van de Verwerking

Het doel van de verwerking omvat het beheer van de websites die door Logopedie Heers beheerd worden. Deze verwerking heeft de volgende doelen: - Op uw verzoek, informatie met betrekking tot logopedie Heers en haar producten en diensten met u te delen; - Het opvolgen van verzoeken voor informatie of contacten per e-mail. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, wat betekent dat u door Logopedie Heers gecontacteerd zal worden nadat u een verzoek per e-mail hebt gestuurd.

4. Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

De GDPR eist een opslagbeperking van persoonlijke gegevens. We herinneren u eraan dat volgens het principe van minimale gegevensverwerking en beperkte opslagtermijnen, uw gegevens alleen worden opgeslagen indien nodig voor de doeleinden van de betreffende verwerking. De informatie die tijdens uw aanvraag via e-mail wordt verzameld, wordt bewaard gedurende een periode van zeven (7) jaar, te tellen vanaf het einde van onze samenwerking.

5. Rechten van de Betrokkenen

Elke betrokkene waarvan Logopedie Heers als bestuurder, persoonsgegevens verwerkt, kan de volgende rechten inroepen:

6. Beveiliging van de Persoonlijke Gegevens

Logopedie Heers zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

7. Contact

U kunt ons contacteren via: - Email: anneleen@logopedieheers.be - Telefoon: +32 479531413 - Post: Logopedie Heers – Kleine Rauwstraat 13 – 3870 Heers - Belgium

TOP