WERKWIJZE

U kan zelf contact opnemen of u wordt doorverwezen door de arts, CLB, school, … We kiezen samen een moment voor een eerste intake. Tijdens de intake schetsen we een beeld van het probleem en de voorgeschiedenis en bespreken we de praktische werking (de inhoud van het onderzoek, de tarieven en terugbetaling).

Nadien plannen we een volgende afspraak voor het diagnostisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden verschillende tests afgenomen om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. De uitslagen worden in een verslag gerapporteerd. In functie van de resultaten wordt er een behandelplan opgemaakt en wordt therapie gestart.

De werkwijze voor terugbetaling:

  1. De NKO arts maakt een voorschrift voor een logopedisch onderzoek (bilan).
  2. De logopediste voert het logopedisch onderzoek uit en rapporteert via een verslag aan de arts.
  3. Op basis van dit onderzoek maakt de arts een voorschrift voor logopedische therapie.
  4. De logopediste bezorgt alle documenten die nodig zijn om terugbetaling te krijgen aan het ziekenfonds. Wanneer de adviserende geneesheer hierover een akkoord geeft, kan logopedische therapie starten.

Therapie vindt in principe plaats in de praktijk, al is een huisbezoek in bepaalde gevallen ook bespreekbaar.

TOP